Anasayfa  
  Kurumsal  
  Faaliyetlerimiz  
  Hizmet Verdiklerimiz  
  Sıkça Sorulan Sorular  
  İletişim  
ADA Taşınmaz Değerleme Danışmanlık A.Ş.

2007 yılında Adana’da kurulan ve taşınmaz değerleme alanında faaliyet gösteren firmamız değerleme hizmeti alacak kurum-kuruluş ve kişilere en hızlı, en güvenilir ve en ekonomik koşullarda hizmet sunmayı hedeflemektedir.
Tamamı SPK Lisanlı Değerleme uzmanı olan kurucu ortaklarımız Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı birçok proje ve hizmetlerde mühendis, yönetici ve proje yürütücüsü olarak çalışmış, halen çalışmakta ve alanlarında uzman kişilerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIlI No : 35 Sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişiklin Esaslar Hakkında Tebliğ" Çerçevesinde, Şirketimiz; değerleme hizmeti vermek üzere kurulca 20.07.2008 tarihinde  listeye alınmıştır.

BDDK nın 27.07.2011 tarih ve 4321 sayılı Kurul kararı ile Şirketimize, Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

 

Döviz
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TAAHÜT EDİLEN SERMAYE ÖDENEN SERMAYE BAŞKAN BEKİR KOÇ 150.000,00 150.000,00 BAŞKAN YARD. MÜNİR VURGUN 150.000,00 150.000,00 ÜYE MUSTAFA ATAKAN 150.000,00 150.000,00 ÜYE SELAMİ ARICI 150.000,00 150.000,00